Nhà ga T2 - Sân bay Quốc tế Nội Bài (Công ty TNHH Phước Tài)

Nhà ga T2 - Sân bay Quốc tế Nội Bài là dự án với quy mô lớn, triển khai đồng bộ các hệ thống theo tiêu chuẩn sân bay Quốc tế trên thế giới, được chính phủ và các bộ ngành quan tâm, chỉ đạo sát sao.
Nhà ga T2 - Sân bay Quốc tế Nội Bài (Công ty TNHH Phước Tài)
Nhà ga T2 - Sân bay Quốc tế Nội Bài (Công ty TNHH Phước Tài)
Nhà ga T2 - Sân bay Quốc tế Nội Bài (Công ty TNHH Phước Tài)
Nhà ga T2 - Sân bay Quốc tế Nội Bài (Công ty TNHH Phước Tài)
Nhà ga T2 - Sân bay Quốc tế Nội Bài (Công ty TNHH Phước Tài)
Nhà ga T2 - Sân bay Quốc tế Nội Bài (Công ty TNHH Phước Tài)
Công việc
Vật liệu sử dụng
Thời gian
Địa điểm Hà Nội