Bộ dây điện cho ô tô hãng TOYOTA, NISSAN, MAZDA và MITSUBISHI

GOLDCUP là doanh nghiệp tư nhân đầu tiên tại Việt Nam ký kết dự án với Tập đoàn YAZAKI, cung cấp sản phẩm là dây điện dùng để lắp ráp cho bộ linh kiện của các hãng ôtô nổi tiếng thế giới, như TOYOTA, NISSAN, MAZDA, MITSUBISHI v.v..
Bộ dây điện cho ô tô hãng TOYOTA, NISSAN, MAZDA và MITSUBISHI
Bộ dây điện cho ô tô hãng TOYOTA, NISSAN, MAZDA và MITSUBISHI
Bộ dây điện cho ô tô hãng TOYOTA, NISSAN, MAZDA và MITSUBISHI
Bộ dây điện cho ô tô hãng TOYOTA, NISSAN, MAZDA và MITSUBISHI
Bộ dây điện cho ô tô hãng TOYOTA, NISSAN, MAZDA và MITSUBISHI
Bộ dây điện cho ô tô hãng TOYOTA, NISSAN, MAZDA và MITSUBISHI
Công việc Cung cấp bộ dây điện ô tô
Vật liệu sử dụng
Thời gian
Địa điểm